Til innhold

Vannkvalitet i hovedvassdragene

Vannkvaliteten i hovedvassdragene er ikke god nok. Hovedkilden til forurensing er avløpsnettet, avrenning fra veier og andre tette flater, samt akuttutslipp.

Den øverste figuren sammenligner vannkvaliteten i Alna, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva og Ljanselva målt nederst i vassdragene. Figurene under viser vannkvaliteten ved ulike målestasjoner i hvert enkelt vassdrag.

Indikatorer

Vannkvalitet i hovedvassdragene

Indikator MS.7.1.1 Vannkvaliteten i hovedvassdragene i Oslo ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Frognerelva

Indikator MS.7.1.2 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Frognerelva ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Alna

Indikator MS.7.1.3 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Alna ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Akerselva

Indikator MS.7.1.6 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Akerselva ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Hovinbekken

Indikator MS.7.1.7 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Hovinbekken ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Mærradalsbekken

Indikator MS.7.1.10 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Mærradalsbekken ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Lysakerelva

Indikator MS.7.1.11 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Lysakerelva ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Ljanselva

Indikator MS.7.1.14 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Ljanselva ut fra bunndyrundersøkelser.

Vannkvalitet i Hoffselva

Indikator MS.7.1.15 Vannkvaliteten ved målestasjoner i Hoffselva ut fra bunndyrundersøkelser.