Til innhold

Drikkevann

100 % av Oslos befolkning har EU-godkjent drikkevann.

I 2008/2009 ble nytt fullrenseanlegg på Oset i Maridalen tatt i bruk. Sammen med Skullerud vannbehandlingsanlegg ga det tilnærmet hele Oslos befolkning drikkevann fra vannbehandlingsanlegg som tilfredsstillte alle krav i drikkevannsforskriften. Frem til 7. juni 2012 var det 48 abonnenter i Sørkedalen som mottok vann med for høyt fargetall og tidvis for lav pH. Etter at Langlia vannbehandlingsanlegg ble tatt ut av ordinær vannforsyning mottar alle abonnenter i Sørkedalen drikkevann fra Oset vannbehandlingsanlegg. Nå mottar 100 % av Oslos befolkning drikkevann som tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften.

Indikatorer

Drikkevannskvalitet

Indikator MS.7.2.1 Andel av befolkningen som har drikkevann som tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften.
Tendens: ForbedringForbedring siden 2002
Siste verdi: 100 Prosent2013