Til innhold

Vann og vassdrag

Oslos innbyggere har drikkevann av høykvalitet. Utfordringer med avløpsnettet og overvannshåndtering gjør at vassdrag og fjord forurenses.

Miljøstatistikk

Vannkvalitet i hovedvassdragene

Delmål MS.7.1 Vannkvaliteten i hovedvassdragene er ikke god nok. Hovedkilden til forurensing er avløpsnettet, avrenning fra veier og andre tette flater, samt akuttutslipp.
Tendens: 0 av 9 indikatorer har en positiv trend

Drikkevann

Delmål MS.7.2 100 % av Oslos befolkning har EU-godkjent drikkevann.
Tendens: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend