Til innhold

Transport og mobilitet

Nesten to av tre reiser miljøvennlig i Oslo. De fleste barn i grunnskolen går til og fra skolen.

Nesten to av tre reiser miljøvennlig i Oslo: De daglige reisene foregår i stor grad til fots, med kollektivtransport eller med sykkel. Andelen som reiser med bil har falt, mens kollektivtransportandelen og andelen som går har økt.

De fleste barn i grunnskolen i Oslo går til og fra skolen. Kun syv prosent blir kjørt i bil, mens ni prosent reiser kollektivt.

Indikatorer

Reisemiddelfordeling - daglige reiser

Indikator MS.6.1 Andel av daglige reiser gjennomført med bil, sykkel, kollektivtransport eller til fots hos Oslos befolkning.

Reisemiddelfordeling hos barn til skolen

Indikator MS.6.2 Andel av barns reiser gjennomført med bil, sykkel, kollektivtransport eller til fots til skolen.
Tendens: Ingen målbar forandringIngen målbar forandring siden 2010
Siste verdi: 100 Prosent2010