Til innhold

Trafikkstøy

Statistikk for støy fra vei og bane fordelt på bydeler, skoler og sykehusbygg.

Her presenteres tall for hvor mange og i hvilken grad innbyggerne utsettes for trafikkstøy.

Indikatorer

Støyutsatte gjennom døgnet

Indikator MS.5.1.1 Prosent av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei og bane høyere enn 55 dB - i hele Oslo og per bydel.
Siste verdi: 62 %2011

Støyutsatte om natten

Indikator MS.5.1.2 Prosent av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei og bane høyere enn 45 dB om natten - i hele Oslo og per bydel.
Siste verdi: 72 %2011

Svært støyutsatte gjennom døgnet

Indikator MS.5.1.3 Prosent av Oslos befolkning som er utsatt for støy fra vei og bane høyere enn 65 dB - i hele Oslo og per bydel.
Tendens: ForverringForverring siden 2006
Siste verdi: 19 %2011

Støyutsatte skoler og sykehusbygg

Indikator MS.5.1.5 Antall skoler og sykehusbygg om er utsatt for støy i Oslo
Tendens: Ingen målbar forandringIngen målbar forandring siden 2011
Siste verdi: 704 Antall bygg2011
Kontaktinfo