Til innhold

Stille områder

Statistikk over lydnivå i stille områder og befolkningens nærhet til områdene.

I et stille område kan du gå tur, leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Oslo er en av de første byene i Europa som har pekt ut stille områder. Lydlandskapet i de 14 områdene skal beskyttes og forbedres. Tilgjengelighet og støynivå skal kartlegges hvert femte år i områdene.

Indikatorer

Stille områder - støynivå

Indikator MS.5.2.1 Prosent av arealet i hvert enkelt stille område som har støynivå under 55 dB
Tendens: ForverringForverring siden 2006
Siste verdi: 61 %2011

Nærhet til stille områder

Indikator MS.5.2.2 Prosent av Oslos befolkning som bor nærmere enn 500 meter fra hvert enkelt stille område.
Tendens: ForverringForverring siden 2006
Siste verdi: 56 %2011
Kontaktinfo