Til innhold

Støy

Trafikkstøy er hovedkilden til støy i Oslo. Ca 1/5 del av befolkningen er svært utsatt for støy fra vei- og banetrafikk.

Oslo kommune kartlegger derfor trafikkstøy og arbeider med tiltak for å redusere støy. Et viktig tiltak er at utvalgte områder i byggesonen skal bevares stille eller gis et lavere støynivå, såkalte stille områder.

Her presenteres de indikatorene Oslo kommune måler på støy og stille områder.

Miljøstatistikk

Trafikkstøy

Delmål MS.5.1 Statistikk for støy fra vei og bane fordelt på bydeler, skoler og sykehusbygg.
Tendens: 0 av 4 indikatorer har en positiv trend0 av 4 indikatorer har en positiv trend0 av 4 indikatorer har en positiv trend

Stille områder

Delmål MS.5.2 Statistikk over lydnivå i stille områder og befolkningens nærhet til områdene.
Tendens: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Kontaktinfo