Til innhold

Om Miljøstatus i Oslo

Miljøstatus i Oslo gir deg oppdatert statistikk om miljøets tilstand og utvikling. Statistikken oppdateres som hovedregel en gang per år når tallene er klare i februar-april. Noen datasett måles ikke hvert år og oppdateres derfor sjeldnere.

Det er fagetatene som leverer og kvalitetssikrer statistikken. De presenterer egenprodusert statistikk og data samlet inn fra eksterne kilder. Bymiljøetaten har ansvar for den samlede presentasjonen av Miljøstatus i Oslo.

Mer miljøinformasjon om tema
Når du går inn på et miljøtema åpnes en venstremeny. Der du kan lese om hvilke prosjekter og tiltak Oslo jobber med akkurat nå, kart, planer og vedtak og hvem som har ansvar for det aktuelle miljøtemaet i Oslo kommune.

Fri bruk av tekst og data
All miljøstatistikken som vises på www.miljostatus.oslo.kommune.no kan du laste ned ved å bruke funksjonen "eksportere data" ved hvert enkelt diagram. Da får du alle underlagsdata i Excelformat. Vår datakilde ser du under diagrammet. Vi setter pris på om det refereres til vår nettside og kilden ved videre bruk av dataene.

Referanse: Kilde + Miljøstatus i Oslo - www.miljostatus.oslo.kommune.no