Til innhold

Om Byøkologisk program

Byøkologisk program 2011-2026 er Oslo kommunes overordnede miljøprogram. Programmet er nå bygd opp med 8 innsatsområder:

1. Oslo skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp
2. Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem
3. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom
4. Oslo skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering
5. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur
6. Oslo skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning
7. Oslo skal samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre oslomiljø
8. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt.

Hver av disse er delt opp i delmål med ulike tiltak og strategier for å nå målene.

I tillegg er det definert indikatorer som er utvalgte nøkkeltall som skal måles regelmessig for å se om vi er på rett vei.

Relevante lenker