Til innhold

Svevestøv - partikler i luften

Svevestøv er partikler som deles inn etter størrelse, hvorav de viktigste er partikler mindre enn 10µm (PM10), og partikler mindre enn 2,5 µm (PM2,5). PM2,5 stammer i hovedsak fra forbrenningspartikler (fyring og eksos), mens PM10 i tillegg inneholder partikler som stammer fra veistøv, dvs. støv fra slitasje av både veidekke, bildekk og bremser. Lokalt kan også andre kilder bidra vesentlig til konsentrasjonene av svevestøv, f.eks. svevestøv fra bygg- og anleggsarbeid.

Både korttids- og langtidseksponering for luftforurensning forverrer allerede eksisterende sykdom. Studier viser i tillegg en sammenheng mellom langtidseksponering for luftforurensning og utvikling av sykdom.

Vurdering: Delmålet kan oppnås Delmålet kan oppnås

Indikatorer

PM10: årsgrenseverdien

Indikator MS.3.1.1 Årlig gjennomsnittskonsentrasjon av PM10 (svevestøv) for målestasjonene i Oslo. Langvarig eksponering.

PM10: døgngrenseverdi

Indikator MS.3.1.2 Antall dager per år med overskridelser av døgngrenseverdi for PM10 (svevestøv). Kortvarig eksponering.

PM2,5: årsgrenseverdi

Indikator MS.3.1.3 Årlige gjennomsnittskonsentrasjoner av PM2,5 (svevestøv).
Kontaktinfo