Til innhold

NO2 - nitrogendioksid

Nitrogendioksid er en gass som hovedsakelig stammer fra eksos, spesielt dieselkjøretøy.

Både korttids- og langtidseksponering for luftforurensning forverrer allerede eksisterende sykdom. Studier viser i tillegg en sammenheng mellom langtidseksponering for luftforurensning og utvikling av sykdom.

Vurdering: Delmålet kan oppnås Delmålet kan oppnås

Indikatorer

NO2: årsgrenseverdi

Indikator MS.3.2.1 Årlig gjennomsnittskonsentrasjon av NO2 for målestasjonene i Oslo. Langvarig eksponering.

NO2: timegrenseverdi

Indikator MS.3.2.2 Antall timer per år med overskridelser av timegrenseverdi for NO2. Kortvarig eksponering.
Kontaktinfo