Til innhold

Luftkvalitet

Generelt er luftkvaliteten i Oslo god. Mengden nitrogendioksid og svevestøv gir likevel utfordringer. Veitrafikk og vedfyring er hovedkilden til luftforurensningen.

Nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) kan forekomme i konsentrasjoner som overskrider kravene i forurensningsforskriften.

En rekke parametere overvåkes i Oslos nettverk av målestasjoner. Av disse er det nitrogendioksid og svevestøv som forekommer i konsentrasjoner som kan gi overskridelse av kravene i forurensningsforskriften.

Luftkvaliteten har blitt bedre - nitrogendioksid utfordring
Luftkvaliteten har blitt betydelig bedre i løpet av de siste 50 årene og 2007 og 2012 har forskriftens krav til svevestøv blitt overholdt i Oslo. Dette viser at gjennomførte tiltak som piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, feiing og støvdemping på veiene gir effekt. I 2013 ble grenseverdien for døgnmiddel av PM10 brutt på Hjortnes stasjon. Grunnen til de høye PM10-konsentrasjonene var værforhold i kombinasjon med færre og muligens noe mindre effektive/hyppige tiltak.

Nitrogendioksidforurensningen fra eksos derimot, ser ut til å være relativt stabil og grenseverdiene i forurensningsforskriften overholdes ikke. En viktig grunn til dette er økt andel dieselbiler, som har vist seg å ha relativt høye utslipp.

Dårligst luftkvalitet om vinteren
De høyeste nivåene av nitrogendioksid og svevestøv registreres i vinterhalvåret, spesielt i sterkt trafikkerte områder som følge av eksos og veistøv. I kalde perioder bidrar også vedfyring til høye konsentrasjoner av svevestøv, bl.a. i sentrumsområder som Grünerløkka, Sagene, Torshov, Frogner og Majorstuen.

 

Kontaktinfo