Til innhold

Luftkvalitet

Generelt er luftkvaliteten i Oslo god. Mengden nitrogendioksid og svevestøv gir likevel utfordringer. Veitrafikk og vedfyring er hovedkilden til luftforurensningen.

Nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) kan forekomme i konsentrasjoner som overskrider kravene i forurensningsforskriften.

Miljøstatistikk

Svevestøv - partikler i luften

Delmål MS.3.1 Svevestøv er partikler som deles inn etter størrelse, hvorav de viktigste er partikler mindre enn 10µm (PM10), og partikler mindre enn 2,5 µm (PM2,5). PM2,5 stammer i hovedsak fra forbrenningspartikler (fyring og eksos), mens PM10 i tillegg inneholder partikler som stammer fra veistøv, dvs. støv fra slitasje av både veidekke, bildekk og bremser. Lokalt kan også andre kilder bidra vesentlig til konsentrasjonene av svevestøv, f.eks. svevestøv fra bygg- og anleggsarbeid.

NO2 - nitrogendioksid

Delmål MS.3.2 Nitrogendioksid er en gass som hovedsakelig stammer fra eksos, spesielt dieselkjøretøy.

O3 - ozon

Delmål MS.3.3 Med ozon menes her bakkenær ozon. Hovedkilden til bakkenær ozon i Norge er langtransportert forurensning fra kontinentet.
Kontaktinfo