Til innhold

Klimagassutslipp fra Oslos fjernvarmesystem

Figuren viser totalt kvotepliktig utslipp av CO2 (tonn) fra Oslos fjernvarmesystem fra 2009 til 2012.

Oslo har vedtatt å fase ut olje og naturgass som energikilder til fjernvarmeproduksjonen.

Utvikling i CO2-utslipp fra Oslos fjernvarmesystem
Datakilde: Miljødirektoratet
Tendens:Forbedring Forbedring siden 2009
Siste verdi:27040 tonn CO2 (2012)
Utgangsverdi:48520 tonn CO2 (2009)

Kommentar

Oslo har som mål at fjernvarmenettet skal være fossilfritt innen utløpet av 2016.

Stadig lavere andel fossilt brennstoff i fjernvarmenettet
Hafslund oppgir at fossilandel i fjernvarmenettet var nede i 6,8 % i 2012
Kontaktinfo