Til innhold

CO2-utslipp fra kollektivtrafikken

Figuren viser utviklingen i utslipp av CO2 i tonn fra buss og båt
mellom 2007 og 2013.

Bystyret i Oslo har vedtatt at busstrafikken skal bli klimanøytral innen 2020, altså ha null utslipp av CO2 innen 2020.

Utviklingen i CO2-utslipp fra buss og båt.
Färgruta Buss
Färgruta Båt
Datakilde: Ruters årsrapport 2013
Tendens:Forbedring Forbedring siden 2007
Siste verdi:67503 tonn CO2 (2013)
Utgangsverdi:74533 tonn CO2 (2007)
Måleverdi :0,0000 tonn CO2 (2020)

Kommentar

Bussene blir grønnere
Til tross for at vi reiser mer har de totale CO2-utslippene fra busstrafikken i Oslo og Akershus gått ned med 10 prosent - fra 68571 tonn i 2007 til 61579 tonn i 2013. Utslippene per personkilometer har gått ned med 38 % i samme periode. Utslippsreduksjonen skyldes en systematisk miljøsatsing på en moderne busspark med investeringer i hybridbusser, busser som går på hydrogen, biogass, bioetanol og biodiesel.

De totale utslippene fra båttrafikken er i 2013 så vidt under nivået fra 2007 etter å ha nådd et toppunkt i 2010. Bedre belegg har imidlertid bidratt til at CO2-utslippene per personkilometer er blitt redusert med 16,5 % fra 2007 til 2013.

Nullutslipp fra tog, trikk og t-bane
56 % av kollektivreisene i Osloregionen skjer med elektrisk drevne t-baner, trikker og lokaltog med svært lav miljøpåvirkning og går på 100 % fornybar strøm (strøm med opprinnelsesgaranti).

Tall fra Oslo og Akershus
Det er et felles adminstrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, Ruter. Oslo kommune eier 60 % og Akershus fylkeskommune eier 40 %. Ettersom kollektivtrafikken i Oslo og Akershus henger så tett sammen, gjelder disse utslippstallene for trafikk både i Oslo og Akershus.
Kontaktinfo