Til innhold

Klima og energi

Størstedelen av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transport, særlig veitrafikk, samt fossil energibruk som oljefyring. Mens de totale utslippene har økt siden 1991, har utslipp per person gått ned.

Indikatorer

Totalt utslipp av klimagasser

Indikator MS.2.1 Totale utslipp av klimagasser i Oslo
Tendens: ForverringForverring siden 1991
Siste verdi: 1,4 Mtonn2012

Klimagassutslipp per person

Indikator MS.2.2 Utslipp av klimagasser per person i Oslo
Tendens: ForbedringForbedring siden 1991
Siste verdi: 2,2 Tonn2011

Klimagassutslipp fra oljefyring i kommunal virksomhet

Indikator MS.2.6 Utvikling i utslipp fra bruk av fossil olje i bygg som brukes av kommunal virksomhet
Tendens: ForbedringForbedring siden 2009
Siste verdi: 3000 tonn CO22013

CO2-utslipp fra kollektivtrafikken

Indikator MS.2.7 Utviklingen i CO2-utslipp fra buss og båt.
Tendens: ForbedringForbedring siden 2007
Siste verdi: 67503 tonn CO22013

CO2-utslipp fra kommunens transportkjøretøy

Indikator MS.2.8 Utvikling i CO2-utslipp knyttet til kommunens egne og leasede transportkjøretøy.
Tendens: ForbedringForbedring siden 2010
Siste verdi: 3090 tonn CO22013

Klimafotavtrykk fra Oslos kommunale virksomheter

Indikator MS.2.9 Utviklingen i direkte og indirekte klimagassutslipp fra Oslos kommunale virksomheter, fordelt på utslippskilder.
Tendens: ForverringForverring siden 2001
Siste verdi: 666894 Tonn CO2-ekv.2011

Klimagassutslipp fra Oslos fjernvarmesystem

Indikator MS.2.10 Utvikling i CO2-utslipp fra Oslos fjernvarmesystem
Tendens: ForbedringForbedring siden 2009
Siste verdi: 27040 tonn CO22012
Kontaktinfo