Til innhold

Avfall og gjenvinning

Avfallsmengdene per person har de siste årene flatet ut og blitt redusert - til tross for økonomisk vekst. Samtidig har Oslo kommune de siste årene innført omfattende kildesortering og stadig mer av avfallet blir materialgjenvunnet.

Indikatorer

Husholdningsavfall per innbygger per år

Indikator MS.1.1 Utviklingen i avfallsmengder per innbygger fordelt på innsamlede fraksjoner
Siste verdi: 366 kg2013

Behandlingsmetoder avfall

Indikator MS.1.2 Andel av husholdningsavfall i Oslo som blir ombrukt, materialgjenvunnet, energigjevunnet eller går til deponi.
Tendens: ForbedringForbedring siden 2004
Siste verdi: 100 %2013